Privacy Statement


Privacy Statement SIJN ICT Services

Bij SIJN ICT Services hechten wij veel waarde aan uw privacy. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en het vertrouwen dat u in ons stelt waar te maken. In dit privacybeleid laten we u weten welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe u uw rechten uit kunt oefenen (zie onderstaand onze contactgegevens). Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten die vermeld staan op onze website.

Doel van de verwerking en wettelijke basis

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven. De gegevens worden daartoe opgeslagen op onze server in Nederland. Door akkoord te gaan met dit privacybeleid geeft u SIJN ICT Services toestemming de door u verstrekte persoonsgegevens te verwerken. Bij SIJN ICT Services gebruiken wij uw persoonsgegevens om informatie op te sturen naar aanleiding van uw verzoek om contact. Dit betekent dat indien u niet akkoord wenst te gaan met dit privacybeleid wij deze handeling(en) helaas niet uit kunnen voeren.

Welke gegevens verzamelen wij

Wanneer u onze website bezoekt, kan SIJN ICT Services de volgende persoonsgegevens verwerken: • Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via de website, zoals uw naam, e-mailadres. • Gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website, zoals IP-adressen, browserinstellingen en informatie over uw gebruik van de website (duur van uw bezoek, klikgedrag), waarbij in sommige gevallen sprake kan zijn van persoonsgegevens.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze medewerkers behandelen uw gegevens vertrouwelijk.

Beveiliging persoonsgegevens

SIJN ICT Services heeft alle passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, onbedoeld verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Deze maatregelen zorgen voor een passend beveiligingsniveau.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden door SIJN ICT Services alleen bewaard voor zover dat noodzakelijk is. Indien u SIJN ICT Services heeft gevraagd om contact met u op te nemen, bewaart SIJN ICT Services uw persoonsgegevens totdat u heeft aangegeven niet verder gebruik te willen maken van de diensten van SIJN ICT Services tenzij u schriftelijk uitdrukkelijk aangeeft dat de gegevens langer bewaard mogen worden. Indien u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief bewaart SIJN ICT Services uw persoonsgegevens totdat u heeft aangegeven de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om u af te melden. Om u weer opnieuw in te schrijven voor de nieuwsbrief is het dan ook noodzakelijk om uw gegevens opnieuw te verstrekken.

Rechten

U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die SIJN ICT Services van u heeft. U kunt dan (tevens) aangeven of u de gegevens wil corrigeren, wijzigen of verwijderen. SIJN ICT Services zal binnen vier weken voldoen aan dat verzoek. Het verwerken van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de door u gegeven toestemming. U heeft dan ook altijd het recht om die toestemming in te trekken.

Vragen, feedback en contact

Mocht u vragen hebben over dit privacybeleid of feedback willen geven, dan kunt u contact met ons opnemen via privacy@sijn.nl.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met SIJN ICT Services:

SIJN ICT Services
Nieuwstraat 2
6981 AJ Doesburg
0313-712452
info@sijn.nl

Klacht

Bij SIJN ICT Services doen wij ons uiterste best om uw privacy te waarborgen en er voor te zorgen dat we voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Mocht u desondanks van mening zijn dat wij niet op de juiste manier zijn omgegaan met uw persoonsgegevens dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens).